بایگانی برچسب: s

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – در خونگاه

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی درخونگاه به

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – در خونگاه

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی درخونگاه به

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – سال دوم دانشکده من

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی “سال دوم

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – سمفونی نهم

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز جمعه ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی سمفونی نهم

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – ناگهان درخت

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز جمعه ۱۲ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی “ناگهان درخت”

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – حمال طلا

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز یکشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی “حمال طلا

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – ماجرای نیمروز ۲، رد خون

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز یکشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی “ماجرای نیمروز

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – بنفشه آفریقایی

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی بنفشه آفریقایی

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – تیغ و ترمه

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی “تیغ و

معرفی فیلم‌های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر – آشفتگی

اختصاصی سینما گیمفا (سینما فارس) پخش فیلم روز یکشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۳ در پردیس سینما گالری ملت فیلم سینمایی”آشفتگی” فیلمی است