کتاب تشریح سوالات طبقهبندی شده آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکا

با توجه به استقبال بي نظيري که در سال هاي اخير از «کتاب تشريح سوالات طبقه‌بندي شده آزمون‌ هاي نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي (جلد سوم)» نوشته دکتر پيمان ابراهيمي، به عنوان يکي از منابع مهم آزمون نظام مهندسي مکانيک، شده ويرايش جديد اين کتاب براساس آخرين آزمون نظام مهندسي مکانيک براي فروش در سايت قرار گرفت. در اين کتاب، علاوه بر پاسخ تشريحي پرسش هاي آزمون از سال 87 تاکنون، ده ها نکته کاربردي و مهم براي حل مسائل ارائه شده است. همچنين خلاصه دروس نيز براي فهم کامل مطالب در اين کتاب قابل مشاهده است.


مشاهده متن کامل کتاب تشريح سوالات طبقه‌بندي شده آزمون‌ هاي نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي (جلد سوم)


منابع آزمون نظام مهندسي معماري(طراحي)


 


 


با توجه به استقبال بي نظيري که در سال هاي اخير از «کتاب تشريح سوالات طبقه‌بندي شده آزمون‌ هاي نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي (جلد سوم)» نوشته دکتر پيمان ابراهيمي، به عنوان يکي از منابع مهم آزمون نظام مهندسي مکانيک، شده ويرايش جديد اين کتاب براساس آخرين آزمون نظام مهندسي مکانيک براي فروش در سايت قرار گرفت. در اين کتاب، علاوه بر پاسخ تشريحي پرسش هاي آزمون از سال 87 تاکنون، ده ها نکته کاربردي و مهم براي حل مسائل ارائه شده است. همچنين خلاصه دروس نيز براي فهم کامل مطالب در اين کتاب قابل مشاهده است.


مشاهده متن کامل کتاب تشريح سوالات طبقه‌بندي شده آزمون‌ هاي نظام مهندسي تاسيسات مكانيكي (جلد سوم)


 


منابع آزمون نظام مهندسي معماري(طراحي)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.