نوع دگر فهمیدن ( اراده آخرالزمانی )

 نوع دگر فهميدن ( اراده آخرالزماني ):


نوع دگر فهميدن يک اراده آخرالزماني است يعني اراده اي براي خروج از اين دنيا و ورود به آخرت و جهان ماوراي طبيعت.


...


اراده به دگر شدن طبعاً حاصل اراده به پايان رسيدن و بن بست با تماميت روان خويش است که عين اراده به دگر شدن است.


اين بدان معناست که انسان مدرن با روان خودش به بن بست رسيده است و راه خروجي مي طلبد که بمعناي خروج از زمانيت و عمر طبيعي خويش است.


از کتاب پديده شناسي هويت انساني استاد علي اکبر خانجاني ص 113


@akharozzaman2


Nooreomid.net


 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.