نظارت ساختمان

 


يکي از مهمترين و کليدي ترين موارد در ساخت و ساز نظارت ساختمان است که توسط مهندسان ناظر براساس قوانين و ضوابط انجام مي شود. براي نظارت ساختمان مانند هر پروژه اجرايي بايد قوانين و الزاماتي وجود داشته باشد که يکپارچه و منسجم بوده براي همه مهندسان کارفرمايان و پيمانکاران کاملا واضح و شفاف ارائه شود. مهندسان ناظر در بخش نظارت ساختمان نقش حساس و کليدي را ايفا مي کنند و بهتر است به نحوه نگارش دستور کار، گزارش مرحله اي، نکات کليدي نظارت، چک ليست بازديد مهندس ناظر  و ساير موارد کاملا آگاهي و تسلط داشته باشند.


مشاهده متن کامل نظارت ساختمان


انتخابات نظام مهندسي


 


 


 


 


يکي از مهمترين و کليدي ترين موارد در ساخت و ساز نظارت ساختمان است که توسط مهندسان ناظر براساس قوانين و ضوابط انجام مي شود. براي نظارت ساختمان مانند هر پروژه اجرايي بايد قوانين و الزاماتي وجود داشته باشد که يکپارچه و منسجم بوده براي همه مهندسان کارفرمايان و پيمانکاران کاملا واضح و شفاف ارائه شود. مهندسان ناظر در بخش نظارت ساختمان نقش حساس و کليدي را ايفا مي کنند و بهتر است به نحوه نگارش دستور کار، گزارش مرحله اي، نکات کليدي نظارت، چک ليست بازديد مهندس ناظر  و ساير موارد کاملا آگاهي و تسلط داشته باشند.


مشاهده متن کامل نظارت ساختمان


انتخابات نظام مهندسي


 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.