میزبانی آزادگان بهبهان از سه تن از آزادگان در جشنواره گل نرگس بهبهان

حاج سید فضل الدین ابطحی و حاج سید علیرضا نصرتی و دکتر سلیمان اورکی روز گذشته میهمان آزادگان بهبهان بودند. جشنواره گل نرگس بهبهان همه ساله در اواخر دی ماه در نرگسزار بهبهان برگزار می شود.
http://uupload.ir/files/i9s8_img-20180110-wa0010.jpg

http://uupload.ir/files/te3d_img-20180110-wa0012.jpg

http://uupload.ir/files/bup4_img-20180110-wa0017.jpg

http://uupload.ir/files/3ps3_img-20180110-wa0041.jpg

http://uupload.ir/files/r0p8_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B2%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/qalx_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B2%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/yi0s_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8.jpg

http://uupload.ir/files/bvj_img-20180110-wa0011.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.