مالیخولیای پزشکی – علت بیماری هاماليخولياي پزشکي - علت بيماري ها


پزشکي که ميکروب ها و ويروس ها و آب و هوا و غذا را علت بيماري مي داند هرگز نمي تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشديد مي کند و به همين دليل است که امروزه هر بيماري که وارد مطبي مي شود پس از خروجش دو صد چندان بيمارتر است زيرا ابتدائي ترين ايمان فطري اش نيز در رابطه با پزشک بر باد مي رود و بکلي نوميد مي شود و پرستنده ويروس ها و داروها مي گردد زيرا علت بيماريش را نه از خود و نه از خدا مي داند و پزشک مدرن نيز براي اينکه بتواند اين بيمار را بيشتر غارت کند هراسش را افزايش مي دهد و ايمانش را نابود مي کند تا بتواند او را چشم و گوش بسته بر گردونه تجارت مافيائي صنعت پزشکي وارد کند و از آن خودش سازد ...


از کتاب ماليخولياي پزشکي تأليف استاد علي اکبر خانجاني ص 18


@darmanebimariha2


nooreomid.net


 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.