قدرت مدیریت و رهبری

قدرت مديريت و رهبري


9- انسان بميزاني که سائر بچه ها را همسان فرزند خود مي داند و نسبت به آنها حس مسئوليت مي پذيرد بر عرصه رهبري وارد شده است.


10- کسي که در رهبري بر خانواده خود محدود مي شود و خانواده اش را از کل جامعه جدا و مخصوص مي سازد و فقط رهبري و سعادت خانواده اش را مي خواهد از ذات رهبري (ولايت) خارج و ساقط مي شود و رهبري بر خانواده اش را نيز از دست مي دهد.


22- انسان بميزاني که از مردم توقع تصديق و تمجيد دارد قادر به رهبري نخواهد بود.


26- رهبر غير الهي و غير عارف هم در معناي نهائي، يک مأمور الهي است که سايه غضب و عدالت خدا بر قومي است و ظلمت خود مردم است که بر آنها فرمان مي راند. 


30- مهمترين رسالت يک رهبر اينست که شوق انسان کامل را در انديشه و احساس جامعه بکارد و رشد دهد. اين اصل و جوهره تربيت و تعالي و هدايت جامعه است.


 


 


از کتاب پديده شناسي هويت انساني استاد علي اکبر خانجاني ص 80


nooreomid.net


@khodshenasi4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.