سفر زیارتی مشهد مقدس به همت موسسه پیام آزادگان

 20 نفر از آزادگان بهبهان در سفر زیارتی مشهد مقدس شرکت کردند. این سفر به همت موسسه پیام آزادگان ترتیب داده شد.
هیات آزادگان بهبهان بدینوسیله مراتب تشکر و قدر دانی خود را از موسسه پیام ازادگان به ویژه حاج جواد فاضلی نیا مسوول موسسه پیام آزادگان خوزستان و همکاران زحمتکششان اعلام می دارد.

http://uupload.ir/files/c95k_img-20180212-wa0041.jpg

http://uupload.ir/files/d6j0_img-20180214-wa0013.jpg

http://uupload.ir/files/qzjv_img-20180214-wa0021.jpg

http://uupload.ir/files/l5jq_img-20180214-wa0056.jpg


http://uupload.ir/files/uor_img-20180212-wa0077.jpg

http://uupload.ir/files/2gu_img-20180216-wa0085.jpg

http://uupload.ir/files/0f55_img-20180213-wa0004.jpg


http://uupload.ir/files/l7ct_img-20180214-wa0022.jpg

k2b_img-20180216-wa0001.jpg

http://uupload.ir/files/cosb_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B3_%DB%B2%DB%B3%DB%B5%DB%B9%DB%B1%DB%B0.jpg

http://uupload.ir/files/taqn_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4_%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B6%DB%B5%DB%B9.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.