روابط عاطفی اینترنتی


روابط عاطفي اينترنتي


... ولي اگر اين روابط عاطفي و راز دل کردن جمعي، فاسقانه و مشرکانه باشد آن جمع را با شيطان محشور مي سازد و شيطان همواره همراهشان خواهد بود که اين امر در سوره مجادله هشدار داده شده است. حال اگر اين نوع اجتماعات عاطفي – فاسقانه در قلمرو شيطان آريل مثل تلفن همراه و اينترنت باشد به شيطان پرستي آشکار مي رسد درست مثل آنچه که بر سر عرفان حلقه آمد که عرفان اينترنتي بود!


از کتاب شيطان شناسي استاد علي اکبر خانجاني ص 32


@eshghvaerfan


Nooreomid.net


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.