دیدار جمعی از آزادگان بهبهان با آزاده حاج رضا زکی پورحاج رضا زکی پور از رزمندگان قدیمی که از اوایل جنگ در جبهه های نبرد حضوری موثر داشت سرانجام در غرب کشور به اسارت نیروهای ضد انقلاب درآمد و سال هایی از عمر خود را در اسارت  گروهک ضد انقلابی دمکرات سپری کرد.
او پس از آزادی خدمت خود را در سپاه پاسداران ادامه داد.
دوماه پیش این آزاده سرافراز دچار بیماری کلیه شد . و بعد از یک عمل سخت و دوران سخت تر بعد از عمل با دعای خیر دوستان و خویشان با سلامتی به کانون گرم خانواده خویش بازگشت.
جمعی از آزادگان بهبهان با حضور در منزل ایشان از روند مداوا و بهبودی ایشان مطلع شده و برای سلامتی این رزمنده و آزاده سرافراز دعا نمودند.


http://uupload.ir/files/lhz9_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B6.jpg


http://uupload.ir/files/25vw_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B2.jpg

http://uupload.ir/files/y44n_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/366q_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4%DB%B4.jpg


http://uupload.ir/files/rmke_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B3.jpg

http://uupload.ir/files/mfn8_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B7%DB%B0%DB%B7_%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B0.jpg
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.