دو نوع شیطان پرستیدو نوع شيطان پرستي


پس دو نوع شيطان پرستي داريم: شيطان پرستي آگاه و ناخودآگاه. که شيطان پرستي آگاهانه و پرستش شيطان به اسم شيطان مختص افراد و جرياناتي تبهکار است که به تبهکاري خود نيز آشکارا افتخار مي کنند ولي شيطان پرستي عامه مردمان ناخودآگاه است و بلکه تحت عنوان مقدسات و حقايق عرفي و شرعي و علمي و اجتماعي و تاريخي نادانسته مشغول پيروي و ستايش شيطان هستند که يکي از رايج ترين و تاريخي ترين نوع اين شيطان پرستي ناخودآگاه همان پرستش ايده خدا و خداي ذهني است بي آنکه ايمان قلبي و امام هدايت در کار باشد که اساس شرک جهاني بشر در قالب انواع مذاهب است: " بدانيد که اکثر مردمان هواي نفس و ظن خود را خدا مي خوانند و اين شرک و ظلم عظيم است...." قرآن کريم-


 


از کتاب شيطان شناسي تأليف استاد علي اکبر خانجاني ص 75


 


@khodshenasi4


nooreomid.net


 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.