دانلود کتاب های صوتی ( فایل زیپ شده )

 


دانلود کتاب هاي صوتي ( فايل زيپ شده )


1-   کتاب ماهي سياه کوچولو (ادامه داستان) - 1360


2-   کتاب آيا است، است؟ (نجوايي با دل خويشتن) - 1360


3-    کتاب غزل هستي - 1363


4-   کتاب غزل عشق (مجموعه اشعار) 1365-1375


5-   کتاب کتاب چيزها (فلسفه وجودي اسلام) - 1370


6-   کتاب گزارشي از آخرين وضعيت بشري (از ديدگاه معرفت نفس) - 1371


7-   کتاب مباني رياضيات عرفاني (فلسفه اعداد)  - 1371


8-   کتاب الممنوع (ام الکتاب) - 1372


9-    کتاب حق اليقين (2000 حکمت) -  1372


10-کتاب قرآن الساعه (تفسير، تعين و تاويل موضوعي قرآن از منظر امامت) - 1375


 11- کتاب عين اليقين (تفسيرعيني آيات محکمات قرآن) - 1376


12-کتاب جانشين خدا - 1376


13-کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) - 1376


14-کتاب ماديت آدمي - 1376


 15- کتاب غزلي زدگرسو (ترجمه برگزيده ادگاردآلن پو) - 1377Edgar Alan Poe)  )


16-کتاب هزارلب الباب (سخنان قصار حضرت علي (ع)? گلچيني ازنهج البلاغه?غررالحکم) - 1375-1376


17-کتاب حضور و فناناپذيري (ترجمه اثري ازگابريل مارسل) -1377 Presence & immortality) )


18-کتاب کندوکاوي در اصول جلد1 (پديده شناسي عناصر فرهنگ و تمدن) - 1377 (The Principle of Principles 1)


 19- کتاب کندوکاوي در اصول جلد2 (پديده شناسي‌ عناصر فرهنگ و تمدن)  - 1377 (The Principle of Principles 2)


 20- کتاب کندوکاوي در اصول جلد3 (پديده شناسي ‌عناصر فرهنگ و تمدن) - 1377 (The Principle of Principles 3)


21- کتاب کندوکاوي در اصول جلد4 (پديده شناسي ‌عناصر فرهنگ و تمدن  - 1377) (The Principle of Principles 4)


22-کتاب کاتاچوو (بازي کودکانه) (پديده شناسي‌ بازي‌هاي رواني بشر) - 1377


23-کتاب پديده شناسي ‌ايمان (ديناميزم ايمان)(ترجمه آثاري ازپل تيليخ) - 1377 (Dynamism of Faith)


24-کتاب اينست انسان (فلسفه اراده وهنرازميا‌‌ن برخاستن) - 1378


 25- کتاب من و تو (ترجمه اثري از مارتين پوپر) - 1378


26-کتاب پايان فلسفه (فائق آمدن بر ماوراي طبيعت – ترجمه اثري ازمارتين) - 1378 (Martin Heidegger, The End of Philosophy)


27-کتاب چه بايد کرد (دستورالعملي در آداب بهزيستي و هدايت آخرالزمان) - 1379


28- کتاب فلسفه ارتباطات (وجود سوم ) - 1379


 29- کتاب فلسفه غرائز (بوده شدگي انسان) - 1379


 30- کتاب فلسفه وجودي زن (ماده وجود1)(کندوکاوي در وجود زنانه) - 1379


 31- کتاب فلسفه زمان (در جستجوي زمان از دست رفته ) - 1379 (Philosophy of Time)


 32- کتاب حقيقت چيست - 1379What Is the Truth) )


 33- کتاب تراژدي کافي ‌نيست (ترجمه اثري از کارل ياسپرس) - 1379


34- کتاب معماي آزادي  - 1379


 35- کتاب شناخت شناسي‌ - 1379 (Epistemology)


 36- کتاب هستي ‌بايستي (خودشناسي عرفاني من)(چگونه انسان همان است که بايد باشد) - 1380


37-کتاب کندوکاوي در حقوق (الحاقه) (حق ابطال)  - 1380


 38- خداشناسي اجتماعي (من_تو_او) -  1380(خودآموز تربيت عرفاني)(ثبت کتابخانه ملي‌:83-30011 )


39-  کتاب محاق (مغانه)  - 1380 (Dark Side of the Moon)


40-کتاب درد خدا (نظري بر فراسوي بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملي 84م-5872) - 1380 (The Agony of God)


 41- کتاب خاطرات حواس - 1381


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.