خود فریبی

 


 


خود فريبي 


49- پس کافيست که آدمي از چشم خودش بيفتد : نگاه کن که چقدر بدبخت و مفلوک و حقير هستي! دلم بحالت مي سوزد. ولي راه نجات را به تو مي آموزم : مدل لباست را عوض کن، عينک بزن، آرايش خودت را تغيير بده، موهايت را رنگ کن، دماغت را عمل کن، برو دانشگاه مدرک بگير، مدل اتومبيلت تغيير بده، همسرت را عوض کن، اصلاً از اين شهر برو، زبانت را عوض کن، اسم مستعار براي خودت انتخاب کن و ...


50- مي بينيم که همه اين کارهائي که بظاهر عقلي و شرعي هم هست ولي مي تواند ذاتاً دروغ باشد و حاصل انکار و تکذيب تو نسبت به هستي ات باشد يعني عين دروغگوئي و رياکاري و خود فريبي باشد و اين غره ساختن و مغرور نمودن است.


53- بايد دانست که اعمال شيطاني اصلاً صورت زشت ندارند و در آغاز کار بسيار زيبايند. زشتي اش در پايان کار آشکار مي شود آنگاه که دروغش آشکار شد.


از کتاب پديده شناسي هويت انساني استاد علي اکبر خانجاني ص 38


 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.