حق الیقین – ۲۰۰۰ حکمت – ۴

حق اليقين - 2000 حکمت 


918- آنچه که امروزه درويشي ناميده مي شود ايدئولوژي سياسيِ معتادان و قاچاقچيان مواد مخدر است.


923- اسلام يک اصل عملي بيشتر ندارد آن صدق است.
930- بدي خود را اقرار کن در نزد خوبتر از خودت تا خوب شوي.


938- نماز ريائي عذاب آورترين عمل براي منافقان است و اين جزاي نفاق در دين خداست.
943- اجبار در دين خدا بدترين ظلم است و بدترين فساد را به بار مي آورد.


978- آنکه خودش را مي کشد مأيوس است از رحمت خدا در دنيا و اميدوارست به رحمتش در آخرت.
1014- يکي از مصاديق ختم نبوت اين است که ديگر هيچ حقيقتي به واسطه کلام قابل انتقال نيست.


1041- جاهل خود را خردمند مي داند و عالم خود را جاهل مي داند. آيا تعجب نمي کنيد؟
1050- خود-شناسي چهار رکن دارد: ابليس شناسي، پيامبرشناسي، دوست شناسي(ولايت) و خداشناسي.


1087- نمايش پرستي(تأتر، سينما، تلويزيون، ويدئو و ...) مظهر به قداست رسيدن ريا است.
از کتاب حق اليقين تأليف استاد علي اکبر خانجاني 


@khodshenasi4


nooreomid.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.