حق الیقین (۲۰۰۰حکمت) – ۸


حق اليقين (2000حکمت)


1739- راه رشد راه تخريب مستمر ماهيت خويشتن است به دست خويشتن.


1782- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتي در درون و برون معاف داري. ولي چون نمي تواني پس همواره قضاوت هاي خود را نسخ کن.


 


1786- تعليم و تربيت بشري هيچ اثري در سرنوشت نهائي کسي ندارد.


1792- همه مي خواهند خوب باشند ولي همواره انگشت شماراني امکان خوب بودن را مي يابند تا شاهد بر بدها باشند و ببينند که بدها بيشترين تلاش را براي خوب بودن مي کنند و هر چه تلاش مي کنند بدتر مي شوند.


 


1803- آنچه که مردم را از خودشناسي باز مي دارد ترس از پوچ شدن خويش است.


1815- احساس همدردي داشتن از تظاهر به همدردي کردن متفاوت است: اولي صبر و تسکين مي بخشد و دومي تحقير و حسد مي پراکند.


 


1824- همه انحرافات بشري بنابر اين دو خطاست: هدف پنداشتن احکام دين و يا اهميت ندادن به احکام دين.


1831- تا به فناي خود راضي نشوي بقائي نيافته اي.


 


1836- پدر سياست سلطه گري و مادرش حيله گري است. بي اين دو کسي نتوانست حکومتي طولاني داشته باشد.


1841- شديدترين منافقان در جهان ميانه (خاور ميانه) هستند.


 


از کتاب حق اليقين (2000حکمت) تأليف استاد علي اکبر خانجاني


نشاني تلگرام : khodshenasi4


دانلود کتاب ها و کتاب هاي صوتي در سايت : nooreomid.net


  


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.