حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۷

 


حق اليقين (2000حکمت)


1618- همه چيز را رها کن تا چيزي يابي که همه چيز باشد.


1619- فرزتدان از والدين پيرترند.


1661- مومن با بيزاري مرتکب گناهي مي شود و کافر با غرور.


1666- آنچه در همه مراحل بارزترين نشانه رشد است خشوع است و همواره خاشع تر شدن.


1671- اگر دوست داشته باشي کسي را که دوستي ات را انکار مي کند او را نسبت به خود به خيانت مي کشاني.


1672- کانون عاطفه کودکان هستند نه والدين.


1684- آنگاه که بدي خود را شناختي بر خوبي خويش واقف مي شوي.


1707- آنکه مرگ را بد مي داند زندگي بدي دارد و گويا فطرتاً مي داند که پس از مرگ وضعي بدتر خواهد داشت.


1719- منافق کسي است که نه مي تواند با کفار زيست کند و نه با مومنان و نه بدون اين دو.


1747- عذاب موجب رقيق شدن جان و لطيف شدن دل و خاشع گشتن تن است. رحمت خدا بر کافران اينگونه است.


از کتاب حق اليقين ( 2000 حکمت ) تأليف استاد علي اکبر خانجاني


@khodshenasi4


Nooreomid.net


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.