احساس حقارت و غرور و تکبر

احساس حقارت، مقام خلافت اللهي انسان


62- به همين دليل آنانکه بيشتر از خود نفرت دارند و احساس حقارت دارند بهمان ميزان بخود مي بالند و تکبر مي ورزند و مغرورند. و اين همان ترفند شيطان و شيطان زده گي بشر است. که اول بشر را از خودش بيگانه و بيزار و فراري و طرد مي کند و سپس او را رنگ مي کند و بخودش مغرور مي کند و به پرستش چيزهائي از خودش مي کشاند که از او نيستند. پرستش مدرک، لباس، دکوراسيون، خانه، ماشين و ...


64- بشر را از مقام خلافت اللهي اش خلع و بيگانه ساخته و به غيرپرستي و شي پرستي و مد پرستي مي کشاند و او اين چيزها را با خودش عوضي مي گيرد: ماشين دارم، خانه دارم، مدرک دارم و ... پس هستم و اين گمشدگي است و تحقق يک دروغ و فريب و امر مشتبه است که آدمي اشياي ديگر را با خودش عوضي گرفته است. آيا دروغ و فريب و هلاکتي واضح تر از اين ممکن است؟ ...


از کتاب پديده شناسي هويت انساني استاد علي اکبر خانجاني ص 38


Nooreomid.net


t.me/khodshenasi4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.